• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звітування

Звіт директора НВК про підсумки роботи ЗЗСО

в 2019-2020 н.р.

Аналіз підсумків 2019-2020 навчального року показав, що педагогічний колектив навчально-виховного комплексу в процесі своєї роботи над проблемою «Створення якісного освітнього простору для формування життєвих компетентностей учнів» реалізував мету, яка була поставлена на початку навчального року в справі виховання і навчання дітей.

Методична робота НВК має свою структуру: методична рада, методичний кабінет, творча група; та свої форми – методична вітальня вчителів початкових класів (керівник Смолієвська Г.Г.), семінар-практикум природничо-математичного циклу (керівник Мітокару Л.І.), дискусійний клуб учителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Бірченко М.І.), круглий стіл класних керівників (керівник Нишпора Я.П.), психолого-педагогічний семінар (керівник Сивак Т.Я.).

Засідання методичної ради проводились 4 рази на рік. Педагогічні працівники НВК обговорювали питання різноманітного характеру, наприклад: «Про напрямки методичної роботи», «Про участь вчителів у педагогічній виставці «Освіта Тальнівщини», «Організація взаємовідвідування уроків».

Засідання даних методоб’єднань проводились 4-6 разів на рік по спланованій системі та обраних проблемах.

Вчителі початкових класів обговорювали питання різноманітного характеру, наприклад: «Адаптація першокласників до шкільного колективу», «Використання елементів історії на уроках математики», «Технологія виховання успішної особистості», «Відхід від шаблонів чи дотримання стандартів щодо структури уроків», «Елементи сучасних технологій у навчально-виховному процесі».

Обговорювали відкриті уроки, проводили огляди методичної і психолого-педагогічної літератури та журналів «Початкова школа», «Розкажіть онуку», аналізували підсумки перевірки техніки читання, усного рахунку, швидкості письма, ділилися досвідом проведення того чи іншого уроку. Слід відмітити відкриті уроки, які провели учителі: Юрпольська І.О. (класовод 1 і 3 класів), Смолієвська Г.Г. (класовод 2 класу), Мальченко Г.П. (класовод 4 класу). Проведено ряд заходів з підвищення фахової майстерності вчителів.

Крім того, педагоги-члени методоб’єднання брали активну участь у районних семінарах учителів початкових класів, підтримували творчі зв’язки з методичними об’єднаннями початкових класів інших навчальних закладів району, працювали над виробленням особистого творчого педагогічного почерку, створювали свою систему роботи.

У 2019-2020 навчальному році значно поліпшилась робота учителів початкових класів щодо покращення матеріально-технічної бази та обладнання навчальних кабінетів відповідно до нормативних вимог НУШ, виготовлення нових методичних і дидактичних посібників, різноманітних стендів, виставок та роздаткового матеріалу. Особливо потрібно відмітити роботу класовода 1-3 класу Юрпольської Ірини Олександрівни та класовода 2 класу Смолієвської Галини Григорівни.

Дієвою була робота методоб’єднання учителів природничо-математичного циклу (керівник Мітокару Л.І.). Проводились нестандартні засідання: диспути, засідання круглого столу. Учителі ділилися досвідом по проведенню сучасного уроку, зверталася особлива увага на диференційований підхід до учнів у навчальній діяльності, обговорювались відкриті уроки та предметні тижні і вечори. Аналізувався рівень навчальних досягнень учнів з основ наук за підсумками контрольних і самостійних робіт, семестрового та річного оцінювання. Розглядались такі питання: аналіз участі школярів у районному етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін природничо-математичного циклу та роботи з обдарованими дітьми та інші. Проведено засідання круглого столу «Комп’ютерні технології на уроках», відбулося засідання дискусійного клубу учителів природничо-математичного циклу «Використання інтерактивних технологій». Працювала методична майстерня по питанню: «З досвіду використання технологій проблемного навчання на уроках географії».

На засіданнях методоб’єднання учителів гуманітарного циклу (керівник Бірченко М.І.) вивчались такі актуальні питання: «Формування життєвих компетентностей на уроках української мови та літератури», «Трипільська культура на Тальнівщині. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії», «опанування новітніх технологій про скрайбінг», «Новітні концепції вивчення історії».

Обговорювались відкриті уроки та предметний тиждень і вечори.

Добре була налагоджена робота семінару класних керівників (керівник Нишпора Я.П.), на засіданнях якого розглядались питання як теоретичного, так і практичного характеру. Було проведено засідання круглого столу «Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема», диспут «Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості учнів», методична вітальня «Діагностико-педагогічний ключ до розуміння особистості учнів НВК», працювала педагогічна майстерня по питанню «Основні закономірності процесу виховання учнів в сучасних умовах», обговорювались проведені відкриті виховні заходи, аналізувався їх вплив на розвиток свідомої дисципліни учнів.

У 2019-2020 навчальному році учителями НВК було проведено ряд відкритих уроків, найбільш цікаві та методично правильно проведенні:

- Юрпольська І.О.– «У кожного є співуча пір’їна (за творами В.О.Сухомлинського) - літературне читання 3 клас;

– «Яке значення для життя на Землі має Сонце»- природознавство 1 клас;

- Смолієвська Г.Г.– «Основні обов’язки у сім’ї. шанобливе ставлення до старших та інших членів сім’ї» -Я у світі 2 клас;

- Мітокару Л.І. – «Густина речовини» - фізика 7 клас;

- Бірченко М.І. – «Г.Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. «Сад божественних пісень». «Всякому місту звичай і право» - українська література 9 клас;

- Нишпора Я.П. – «Чи щаслива ти людина?» - англійська мова 8 клас;

- Олійник С.Д. – «Конституційні права і свободи людини і громадянина»- правознавство 9 клас;

- Сивак Т.Я. – «Прямокутна система координат на площині»- геометрія 9 клас.

Педагогічний колектив НВК спрямовує свої зусилля на забезпечення оптимізації освітнього процесу, проведення підготовчої роботи до впровадження державних стандартів освіти, оновлення її змісту і структури, впроваджує в свою роботу ІКТ, інтерактивні форми і методи навчання.

Колектив НВК працює над формуванням в учнів умінь самостійно здобувати й використовувати знання. Запроваджуються різні форми роботи на уроці: робота в групах, парах, з підручником, робота над проблемним питанням, виконання лабораторних та практичних робіт.

Послідовна цілеспрямована робота на уроках з предметів інваріантної складової, над вдосконаленням виховної роботи дала непогані результати. Учениця 7 класу Хлипало Євгенія зайняла І місце в районному конкурсі ім. Шевченка, нагорожена дипломом. Учениця 2 класу Калиушко Маріанна нагороджена грамотою за активну участь в конкурсах з паперопластики.

У НВК проводиться робота з обдарованими дітьми. На кожну дитину складена облікова картка, де фіксується участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах різних рівнів та їх досягнення.

Кожного року згідно наказу по НВК проводиться шкільний етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика, визначаються переможці, які потім беруть участь у районному етапі. Вони нагороджуються грамотами та цінними подарунками дирекції НВК. А також щороку підводяться підсумки змагання у номінаціях: «Кращий випускник», «Кращий спортсмен», «Кращий активіст». Учні, які зайняли призове місце, нагороджуються грамотами.

Колектив НВК проводить підписку періодичної преси. Виписано комплект видавничої групи «Основа» 12 примірників.

Комп’ютерна грамотність педагогічних працівників - 11 учителів - 100% з них використовують : на початковому рівні – 2 (14,8%); епізодично – 5 (35,5%); систематично – 7(49,7%).

В навчально-виховному комплексі проводиться робота по створеній виховній системі: «Співпраця органів учнівського самоврядування з дитячою самодіяльною організацією «Квазар», батьками та громадськістю по вихованню в учнів любові до рідного краю».

Мета: виховання почуття любові до України, до рідного краю, до людей, інтерес до минулого своєї Батьківщини, почуття патріотизму, формування національної свідомості, високої громадської активності; забезпечення духовного комфорту особистості, її емоційно-психологічної захищеності, інтелектуального розвитку, задоволення потреб і інтересів, самореалізації учнів у всіх видах творчої діяльності; формування співробітництва і розвитку всіх, хто виховує і виховується, хто навчає і навчається, щоб кожен вільно почував себе в атмосфері шкільної родини, живучи в гармонії з собою і оточуючим світом, в умовах інноваційної діяльності НВК, наслідування орієнтирів нового педагогічного мислення, створення умов для творчої діяльності.

Реалізацію цих завдань педколектив здійснює за напрямками: громадянське виховання, військово-патріотичне, художньо-естетичне, моральне, екологічне, родинно-сімейне, трудове, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості. Виховуючи громадянина, вивчаємо історію української державності. Створено куточок Державної символіки, матеріали якого широко використовуються під час проведення різних виховних заходів.

Всі напрямки діяльності дітей охоплює учнівська організація «Квазар», яка має свій Статут і свою Програму. Тому проводилось багато різних виховних заходів, відзначались державні і народні свята, учні брали участь у районних конкурсах, різних спортивних змаганнях, а також у художній самодіяльності села.

Поширився волонтерський рух, учасники якого систематично допомагають учителям-пенсіонерам, ветеранам Другої світової війни та пристарілим.

Педагогічний та учнівський колективи брали активну участь у місячнику по пропаганді здорового способу життя.

Щорічно організовуються і проводяться виставки дитячих робіт декоративно-прикладного мистецтва. Визначаються переможці, які нагороджуються грамотами і подарунками.

Кожен з учителів комплексу протягом минулого навчального року вивчав досвід роботи педагогів району та області, намагаючись творчо впроваджувати у власну діяльність елементи вивченого.

В цілому рівень педагогічної майстерності вчителів виріс. Результати атестації показали, що методична робота в школі виконала свою стимулюючу функцію. Систематично і цілеспрямовано проводяться консультації з різних питань. З боку дирекції комплексу надається практична допомога по плануванню роботи. Особлива увага звертається на роботу вчителів з творчо обдарованими дітьми.

Разом з тим, слід відмітити, що в роботі методичних об’єднань були і певні недоліки. Не завжди вчасно проводилися засідання методоб’єднань, а також розглядалось більшість питань теоретичного характеру. Тому керівникам методичних об’єднань слід глибоко продіагностувати педагогічний досвід кращих учителів, врахувати пропозиції кожного вчителя для організації з ним індивідуальної роботи, визначити форми теоретичної та методичної роботи з різними за підготовкою та рівнем педагогічної майстерності педагогічними працівниками.

Фінансування ЗЗСО у 2019-2020 н.р. здійснювалось вкрай незадовільно. Навчальний рік пройшов із затримками виплат для техперсоналу, мізерною доплатою за престижність та відсутністю компенсації за під’їзд до місця роботи для педагогів, без підтримки сільської ради. Фактично, усі витрати лягли на плечі батьків та педпрацівників. Вже вкінці навчального року Потаська сільська рада виділила кошти на придбання іграшок (5 000грн), постільної білизни (5 500грн) килимка (4000грн) в дошкільний підрозділ, канцтоварів для НВК (2 000грн). Домовлено про виділення ще 60 000грн для:

- для 1 класу НУШ – 24 000

- меблі в дошкільний підрозділ – 12 000

- матеріали для ремонту НВК – 12 000

- мотокоса – 6 000

- бензопила – 6 000

За добровільні внески батьків було придбано матеріали для ремонту школи (звіт б.к. додається), зусиллями та за кошти батьків відремонтовано класні кімнати. Педагоги вкладають свої кошти в оплату Інтернету, в обслуговування та ремонт оргтехніки, в закупівлю канцтоварів, необхідних для проведення освітнього процесу. Трудовий колектив зібрав кошти на ремонт твердопаливного котла. Фінансові звіти про надходження спонсорських коштів, звіт про використання батьківських коштів ЗЗСО регулярно оприлюднює на шкільному сайті.

На 2020-2021 н.р. увага педколективу буде акцентована на підвищення якості знань учнів, на застосування власних резервів кожного здобувача освіти, на зміцнення соціальних та базових життєвих компетентностей.

Кiлькiсть переглядiв: 149

Коментарi